skip to content
Aż do 20% z kodem FLASHPEACH. Więcej szczegółów.
Oficjalna strona M&M'S – Personalizowane czekoladki prezentowe
Oficjalna strona M&M'S – Personalizowane czekoladki prezentowe
stwórz swoje M&M'Sstwórz swoje M&M'Swybierz swoje M&M’S Peanutwybierz swoje M&M’S Peanut
status zamówienia
status zamówienia
Kontakt z nami
Kontakt z nami
moje konto

gdzie jesteś?

Proszę wybrać język i kraj, do którego wysyłasz.

stwórz swoje M&M'Sstwórz swoje M&M'Swybierz swoje M&M’S Peanutwybierz swoje M&M’S Peanut
stwórz swoje M&M'Sstwórz swoje M&M'Swybierz swoje M&M’S Peanutwybierz swoje M&M’S Peanut

Zasady I warunki | M&M'S

Zasady I Warunki

ZASADY I WARUNKI


Wydawcą i zarządzającym witryn internetowych M&M’s dostępnych za pośrednictwem adresów

(dalej „Witryna(y)) i oferujących usługę zakupu w sieci spersonalizowanych czekoladowych produktów cukierniczych M&M’s ®, nazywanych My M&M’S® (dalej „Produkty spersonalizowane") oraz innych produktów marki M&M’s lub marek należących do stron trzecich (dalej „Produkty niespersonalizowane") (dalej wspólnie „Produkty") jest:


 • Mars Wrigley Confectionery France SAS, spółka akcyjna uproszczona należąca do Grupy Mars Incorporated z siedzibą pod
 • adresem: 3 chemin de la Sandlach - CS 10036 - 67 501 Haguenau Cedex Faks +33 (0)3 88 05 10 07
 • Numer wpisu do Rejestru Handlowego Spółek: Strasburg, 494.887.854
 • Kapitał zakładowy: 148.041.109 €
 • Numer identyfikacyjny VAT: FR 04 494 887 854

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej „Warunki") obowiązują w odniesieniu do relacji pomiędzy firmą Mars Wrigley Confectionery France SAS (dalej „My"), a każdą osobą, która składa zamówienie za pośrednictwem jednej z Witryn (dalej „Użytkownik"). Witryny są dostępne zarówno dla osób fizycznych (zwanych dalej „Klientami indywidualnymi"), jak i dla osób prawnych (zwanych dalej „Klientami biznesowymi").


Warunki mogą być modyfikowane, przy czym określa się, że Warunki mające zastosowanie do zamówienia odpowiadają Warunkom zamieszczonym na Witrynach w dniu złożenia zamówienia. Ostatnia aktualizacja Warunków mała miejsce w dniu 11/09/2019. Wprowadzone zmiany nie mają żadnego wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników zgodnie z Warunkami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

Zaznaczając pole „Akceptuję warunki sprzedaży" w momencie potwierdzenia zamówienia, Użytkownik potwierdza, że przeczytał i akceptuje bezwarunkowo niniejsze Warunki oraz Politykę dotyczącą poufności, która jest do nich załączona.


1. Dział Obsługi Klienta

Nasz Dział Obsługi Klienta jest dostępny pod następującymi numerami telefonu i adresami poczty e-mail:
W przypadku połączeń telefonicznych należy uzyskać u operatora sieci telekomunikacyjnej informacje o ewentualnie obowiązujących opłatach dodatkowych.

Kraj Numer kontaktowy dla Klientów indywidualnych
Numer kontaktowy dla Klientów biznesowych
Francja 0 800 201 203 lub
[email protected]
0 800 201 280 lub
[email protected]
Wielka Brytania 080 810 10061 lub
[email protected]
080 810 10104 lub
[email protected]
Holandia 080 00 24 96 70 lub
[email protected]
080 00 24 96 21 lub
[email protected]
Irlandia 01800400160 lub
[email protected]
01800400165 lub
[email protected]
Dania 80 25 44 58 lub
[email protected]
80 25 44 59 lub
[email protected]
Włochy 800 78 38 57 lub
[email protected]
800 78 98 75 lub
[email protected]
Szwajcaria 0800 563 522 lub
[email protected]
0800 563 574 lub
[email protected]
Austria 0800 29 88 18 lub
[email protected]
0800 29 88 19 lub
[email protected]
Luksemburg 800 25 316 lub
[email protected]
800 25 517 lub
[email protected]
Niemcy 0800 180 06 62 lub
[email protected]
0800 180 09 81 lub
[email protected]
Hiszpania 900 99 33 40 lub
[email protected]
900 99 33 90 lub
[email protected]
Belgia 0800 76 064 obsługa w języku francuskim
0800 76 065 - obsługa w języku niderlandzkim
[email protected]
0800 76 152 obsługa w języku francuskim
0800 76 051 if You speak Dutch
[email protected]
Polska 0800 3311562 lub
[email protected]
0800 3311563 lub
[email protected]

Dział Obsługi Klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00, zamknięty w soboty i niedziele. Można również kontaktować się z nami, klikając sekcję „Kontakt" na stronie głównej każdej z Witryn.

2. Zamówienie
2.1 Złożenie zamówienia
2.1.1 Złożenie zamówienia jako Klient indywidualny

Klienci indywidualni mogą zamawiać Produkty wyłącznie za pośrednictwem Witryn. Nie jest więc możliwe złożenie zamówienia w jakikolwiek inny sposób poza Witrynami: na przykład pocztą, faksem, telefonicznie lub za pośrednictwem jakiejkolwiek innej strony internetowej.


Aby zamówić Produkty niestandardowe za pośrednictwem jednej z Witryn, należy wybrać kolory (maksymalnie 2), wskazać tekst lub obraz, który ma zostać umieszczony na Produktach, wybrać opakowanie i żądaną ilość Produktów spersonalizowanych (należy pamiętać, że w przypadku niektórych opakowań obowiązuje minimalna ilość zamówienia). Klikając „Dodaj do koszyka", Użytkownik umieszcza zamówienie w koszyku, nie będąc jednak jeszcze zobowiązanym do dokonania zakupu. Wyświetlana jest zawartość koszyka. Można w dowolnej chwili usunąć Produkty ze swojego koszyka, klikając „Usuń". Możesz zmienić żądaną ilość, modyfikując wprowadzoną liczbę, a następnie klikając „Aktualizuj", aby zobaczyć nową cenę brutto zamówienia. Może zostać wówczas wyświetlona propozycja dodania do koszyka Produktów niespersonalizowanych, osobno lub jako część partii zawierającej Produkty spersonalizowane. Aby kontynuować proces zakupu Produktów, należy obowiązkowo przeczytać Warunki i zaznaczyć pole „Akceptuję warunki sprzedaży", a następnie kliknąć „Kontynuuj" i wpisać informacje dotyczące wysyłki, określając w szczególności wybór „Dostawa standardowa" lub „Dostawa ekspresowa", aby wyświetlić kwotę opłaty za dostawę. Aby kontynuować proces zakupu, należy kliknąć „Kontynuuj", a następnie wybrać metodę płatności i wpisać informacje wymagane w celu dokonania płatności, aby sfinalizować zamówienie. Aby zatwierdzić i opłacić zamówienie, należy kliknąć „Płatność". Aby przerwać proces zakupu w dowolnej chwili przed kliknięciem „Płatność", wystarczy zamykając odpowiednie okno przeglądarki.

2.1.2 Złożenie zamówienia jako Klient biznesowy

Klienci biznesowi mogą składać zamówienia dotyczące Produktów wyłącznie na Witrynach - bezpośrednio lub telefonicznie za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta. Nie jest więc możliwe złożenie zamówienia w jakikolwiek inny sposób poza Witrynami: na przykład pocztą, faksem lub za pośrednictwem jakiejkolwiek innej strony internetowej.


W przypadku składania zamówienia bezpośrednio na Witrynie, należy wykonać poszczególne etapy opisane w powyższym punkcie 2.1.1.


W przypadku składania zamówienia telefonicznie, należy skorzystać z jednego z numerów telefonów wymienionych w artykule 1 Warunków. Wykonamy poszczególne etapy proponowane na Witrynie zgodnie ze wskazówkami Użytkownika. Aby skorzystać z usługi Twarze (drukowanie obrazów, logo lub zdjęć na Produktach), w momencie składania zamówienia telefonicznego konieczne będzie przesłanie przez Użytkownika obrazu, który ma zostać wydrukowany, do naszego Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wymieniony w artykule 1 Warunków, odpowiadający krajowi Działu Obsługi Klienta, z którym Użytkownik skontaktował się telefonicznie. Jeśli w momencie składania zamówienia Użytkownik nie dysponuje jeszcze odpowiednim obrazem, musi uzgodnić z Działem Obsługi Klienta naszej firmy późniejszy termin rozmowy telefonicznej w celu sfinalizowania zamówienia. Po zatwierdzeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma pocztą e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie, w którym określone będą istotne elementy zamówienia (ilość, opakowanie, zawartość, maksymalny termin dostawy, kwota, adres do wysyłki) oraz dane dotyczące płatności, która może zostać dokonana wyłącznie przelewem bankowym.


2.1.3 Przetwarzanie zdjęć

Możesz załadować zdjęcie, aby spersonalizować swój produkt. Przetwarzanie tych zdjęć może odbywać się w Indiach lub Stanach Zjednoczonych.

2.2. Twoje konto

Składając zamówienie, Użytkownik może założyć na jednej ze Witryn konto użytkownika, które umożliwia następnie śledzenie zamówienia i przeglądanie historii zakupów. W tym celu należy przejść do sekcji „Moje konto" na wybranej Witrynie i wpisać wymagane informacje.
Można również zamawiać Produkty na Witrynach bez zakładania konta.

2.3. Zawarcie umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zatwierdzenia i opłacenia zamówienia zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na Witrynach. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku wybranym przez Użytkownika podczas połączenia z jedną z Witryn (francuski, angielski, hiszpański, włoski, niemiecki lub holenderski).


Niemniej jednak, w odniesieniu do Produktów spersonalizowanych, umowa sprzedaży jest zawierana pod warunkiem dotyczącym zgodności spersonalizowanej treści (tekstu, zdjęcia lub obrazu), która ma zostać umieszczona na Produktach spersonalizowanych (dalej „Treść spersonalizowana") z warunkami wymienionymi w artykule 8 lit. c) do e) Warunków i/lub określonymi na Witrynach wymaganiami technicznymi. Jeśli warunki dotyczące Treści spersonalizowanej, która ma zostać umieszczona na Produktach spersonalizowanych, nie są zgodne z tymi wymogami, nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Użytkownikiem pocztą e-mail na adres wskazany podczas składania zamówienia/zakładania konta. Nasz Dział Obsługi Klienta poprosi Użytkownika o wyjaśnienie dotyczące warunków, o których mowa powyżej i, w razie konieczności, o ich zmodyfikowanie, poprzez zaproponowanie innej Treści spersonalizowanej , która spełnia wymogi określone w artykule 8 lit. c) do e) oraz wymagania techniczne określone na Witrynach. Jeśli Użytkownik nie udzieli odpowiedzi na tę wiadomość e-mail w terminie 24 godzin od odbioru wiadomości e-mail, lub prześle naszej firmie Treść spersonalizowaną, która nie spełnia wymogów określonych w artykule 8, lit. (c) do (e) i/lub wymagań technicznych określonych na Witrynach, kolejne przypomnienie zostanie mu przesłane pocztą elektroniczną. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi zgodnej z powyższymi wymaganiami w określonym terminie, Użytkownikowi przesłane zostaną trzy kolejne przypomnienia. Jeśli po czwartym przypomnieniu Użytkownik nie prześle do naszego Działu Obsługi Klienta pocztą elektroniczną Treści spersonalizowanej, która spełnia wymogi określone w artykule 8 lit. c) do e), umowa sprzedaży zostanie rozwiązana. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie anulowane i otrzyma on zwrot pełnej kwoty zapłaconej przy składaniu zamówienia w ciągu 10 dni od wysłania ostatniego przypomnienia pocztą e-mail. W każdym przypadku, nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Artykułu 8, lit. (c) do (e) Warunków i/lub wymagań technicznych określonych na Witrynach może spowodować przedłużenie terminów dostawy wymienionych w artykule 6.2 Warunków. Terminy dostawy określone w odniesieniu do założonego zamówienia zaczynają obowiązywać od momentu spełnienia wymogów określonych w artykule 8 lit. c) do e) Warunków oraz wymogów technicznych wymienionych na Witrynach.


Po zatwierdzeniu zamówienia przez naszą firmę, Użytkownik otrzyma pocztą e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie, w którym określone będą istotne elementy zamówienia (ilość, opakowanie, zawartość, maksymalny termin dostawy, kwota, adres do wysyłki). Jeśli elementy zamówienia określone w tej wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie nie odpowiadają w opinii Użytkownika warunkom jego zamówienia (błąd dotyczący koloru, tekstu itp.), musi on skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w preambule niniejszych Warunków i przypomnianych w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie, natychmiast po otrzymaniu wiadomości e-mail. Jeśli produkcja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, dokonamy niezbędnych zmian, zanim zamówienie zostanie sfinalizowane. Jeśli produkcja zamówienia została już rozpoczęta i ustalone zostało, że odpowiedzialność za błąd ponosi nasza firma, kwota zamówienia zostanie zwrócona Użytkownikowi.

2.4. Archiwizacja umowy sprzedaży

Nasza firma archiwizuje umowy sprzedaży w informatycznej bazie danych. Użytkownik może uzyskać dostęp do swojej umowy sprzedaży w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w preambule Warunków, w okresie dziesięciu lat od zawarcia umowy sprzedaży.

2.5. Śledzenie zamówienia

Jeśli Użytkownik utworzył konto na jednej z Witryn, może uzyskać do niego dostęp w dowolnym momencie za pośrednictwem sekcji „Moje konto" na stronie głównej Witryny, aby sprawdzić status, wyświetlić historię swoich zamówień lub zaktualizować swoje dane osobowe. Jeśli Użytkownik nie utworzył konta, będzie informowany o postępach w realizacji jego zamówienia wyłącznie pocztą e-mail.

2.6. Modyfikacja zamówienia

Aby zmodyfikować swoje zamówienie po sfinalizowaniu go na jednej z Witryn, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem danych kontaktowych określonych w preambule niniejszych Warunków. Jeśli produkcja zamówienia Użytkownika nie została jeszcze rozpoczęta, będziemy mogli zmodyfikować je zgodnie z nowymi zaleceniami i prześlemy Użytkownikowi nową wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie, zgodnie z warunkami określonymi w artykule 2.3. Jeśli produkcja zamówienia została już rozpoczęta, zmodyfikowanie zamówienia Użytkownika nie będzie możliwe i zostanie on o tym poinformowany. Uwaga! Składany przez Użytkownika wniosek o modyfikację może dotyczyć wszystkich informacji, które przekazał naszej firmie, w tym adresu dostawy, wyboru kolorów lub Treści spersonalizowanej, z wyłączeniem zamówionych ilości.

2.7. Prawo do odstąpienia od umowy

Postanowienia tego artykułu mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy składają zamówienie za pośrednictwem Witryn jako Klienci indywidualni.


Produkty niestandardowe: zgodnie z postanowieniami artykułu L. 221-28 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego lub, w stosownych przypadkach, odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju Użytkownika, w zakresie, w jakim (i) Produkty spersonalizowane są wyraźnie spersonalizowane i wykonane na zamówienie zgodnie z Treścią spersonalizowaną przekazaną dowolnie przez Użytkownika oraz wybranymi przez niego kolorami, a także (ii) w odniesieniu do Produktów, które ze względu na swój charakter mogą ulec szybkiemu pogorszeniu, Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule L 221-18 francuskiego kodeksu konsumenckiego lub, w stosownych przypadkach, w równoważnych przepisach obowiązujących w kraju Użytkownika. W związku z powyższym, po dokonaniu płatności za zamówienie, Użytkownik nie może go zmodyfikować, ani anulować.


Nasza firma może od czasu do czasu proponować Użytkownikowi zakup za pośrednictwem Witryn wyrobów czekoladowych z gotowymi nadrukami. Produkty te są uważane za Produkty spersonalizowane, w związku z czym powyższe postanowienia mają zastosowanie również do tych produktów, o ile ze względu na ich charakter mogą one ulec szybkiemu pogorszeniu.
Powyższe postanowienia dotyczą również opakowań sprzedawanych luzem w workach o wadze 1,5 kg zawierających Produkty spersonalizowane , które stanowią nierozłączną jednostkę.


Produkty niespersonalizowane: zgodnie z postanowieniami artykułu L. 221-18 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego lub, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju Użytkownika, ma on prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do zakupów Produktów niespersonalizowanych pod następującymi warunkami:


Prawo do odstąpienia od umowy


Użytkownik ma prawo do odstąpienia od swojego zamówienia bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wyznaczona przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik odbierze fizycznie wszystkie zamówione przez Użytkownika Produkty spersonalizowane .


Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pośrednictwem jednoznacznej deklaracji, przykładowo:

 • Taktim Terre D’appel - Service Consommateurs My M&M’s - 1 rue Job - Bâtiment LAFAYETTE - 67100 Strasburg - Francja;
 • klikając sekcję „Kontakt" na stronie głównej jednej z Witryn,
 • pocztą e-mail na adres określony w artykule 1 niniejszych Warunków;
 • telefonicznie na numer określony w artykule 1 niniejszych Warunków.
 • Można użyć w tym celu wzoru formularza odstąpienia dostępnego tutaj i zamieszczonego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.


  Aby termin odstąpienia był przestrzegany, wystarczy, że Użytkownik przekaże swoje zawiadomienie dotyczące wykonania prawa odstąpienia przed upływem obowiązującego terminu odstąpienia.


  Konsekwencje odstąpienia


  W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od zamówienia, otrzyma on zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym dotyczących kosztów dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nasza firma została poinformowana o jego decyzji dotyczącej odstąpienia od zamówienia. Zwrot zostanie przeprowadzony przy użyciu tej samej metody płatności, jaka została wykorzystana przez Użytkownika w ramach pierwotnej transakcji. W każdym przypadku, Użytkownik nie będzie ponosił żadnych kosztów tego zwrotu. Nasza firma może odroczyć zwrot kosztów do czasu otrzymania Produktów standardowych lub do czasu przekazania przez Użytkownika dowodu wysyłki Produktów niespersonalizowanych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Użytkownik musi zwrócić do naszej firmy Produkty spersonalizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni po poinformowaniu nas o swojej decyzji dotyczącej anulowania zamówienia, na adres Mars Wrigley Confectionery France SAS - Equipe My M&M’s - 3 chemin de la Sandlach - CS 10036 - 67 501 Haguenau Cedex, Francja. Termin ten uznaje się za przestrzegany, jeśli Użytkownik zwróci Produkty niespersonalizowane przed upływem obowiązującego terminu 14 dni. Użytkownik będzie ponosił bezpośrednie koszty zwrotu Produktów niespersonalizowanych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność tylko za pomniejszenie wartości Produktów niespersonalizowanych, wynikające z jakichkolwiek czynności innych niż te niezbędne dla ustalenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania Produktówniespersonalizowanych.


  Wzór formularza odstąpienia


  Należy wypełnić i odesłać ten formularz wyłącznie, jeżeli zamierzasz odstąpić od umowy.
  Do: Taktim Terre D’appel - Service Consommateurs My M&M’s - 1 rue Job - Bâtiment LAFAYETTE - 67100 Strasburg - Francja;
  (Proszę wpisać adres e-mail obowiązujący w kraju Użytkownika, określony w artykule 1 niniejszych Warunków)

  Ja/My (*) zawiadamiam/y (*) niniejszym o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy dotyczącej sprzedaży towarów (*)/świadczenia usług określonych poniżej:
  Zamówienie złożone dnia (*)/otrzymane dnia (*):
  Imię(ona) i nazwisko(a) konsumenta(ów):
  Adres konsumenta(ów):
  Podpis konsumenta(ów) (wyłącznie w przypadku, jeśli niniejszy formularz jest przesyłany w postaci papierowej):
  Data:
  (*) Niepotrzebne skreślić

  2.8. Wykorzystanie kodu promocyjnego

  Wykorzystanie kodu promocyjnego w celu złożenia jakichkolwiek zamówień na Witrynach polega postanowieniom niniejszych Warunków.


  W przypadku określonym w powyższym artykule 2.3, jeśli po czwartym przypomnieniu Użytkownik nie prześle w obowiązujących terminach do naszego Działu Obsługi Klienta pocztą elektroniczną Treści spersonalizowanej, która spełnia wymogi określone w artykule 8 lit. c) do e), jego kod promocyjny zostanie unieważniony. Aby wykorzystać go ponownie, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, który - z zastrzeżeniem okresu ważności kodu promocyjnego - aktywuje go ponownie.

  3. Produkty

  3.1. Produkty M&M’s wykorzystywane do wytwarzania Produktów spersonalizowanych zawierają czekoladę mleczną (70%) w polewie cukrowej i mają postać drażetek.


  3.2. W przypadku Produktów spersonalizowanych w formatach „Tube", „Etui Design", „Ballotin" i „Ballotin Design", wymagane jest dokonanie zakupu co najmniej 20 Produktów spersonalizowanych .


  3.3. Możliwe jest wybranie maksymalnie czterech rodzajów Treści spersonalizowanej. Każdy rodzaj Treści spersonalizowanej jest drukowany losowo na wszystkich produktach zamówionych przez Użytkownika, niezależnie od ich kolorów.


  3.4. W chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Witryn, otrzyma on w czasie rzeczywistym wszystkie przydatne informacje dotyczące dostępności poszczególnych opakowań lub kolorów dla Produktów spersonalizowanych. W przypadku niedostępności opakowań lub pożądanych kolorów dla Produktów spersonalizowanych po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, zostanie on o tym poinformowany tak szybko jak tylko będzie to możliwe, telefonicznie lub pocztą e-mail, a nasza firma zaoferuje mu rozwiązanie zastępcze (np.: inna data dostawy, inny kolor itd.). Jeśli ta propozycja nie będzie odpowiadać Użytkownikowi, jego zamówienie zostanie anulowane i zapłacona kwota zostanie mu zwrócona w całości nie później niż w terminie 10 dni od daty płatności.


  3.5. Zakup Produktów niespersonalizowanych jest możliwy wyłącznie w ramach zamówienia Produktów spersonalizowanych - dokonanie zakupu wyłącznie Produktów niespersonalizowanych nie jest możliwe w naszej firmie. Można również kupić na Witrynach spersonalizowaną kartę, która będzie towarzyszyć zamówionym Produktom niespersonalizowanym. Karta ta jest przypisana do Produktów spersonalizowanych i jej sprzedaż podlega niniejszym Warunkom.


  3.6. Aby zapewnić ich jakość, nasze Produkty niestandardowe powinny być przechowywane w temperaturze od 18 do 22°C.

  4. Ceny

  Ceny naszych produktów są określone w kwocie brutto w funtach szterlingach, z wyłączeniem kosztów wysyłki na Witrynie www.mymms.co.uk oraz w kwocie brutto wyrażonej w euro w przypadku wszystkich pozostałych Witryn. W przypadku zamówień w Szwajcarii, w chwili składania zamówienia odliczamy od wskazanej ceny sprzedaży francuski podatek VAT. Podatek VAT kraju docelowego zostanie zafakturowany w momencie dostawy przesyłki, jeśli obowiązuje. Ponadto, w kraju Użytkownika mogą zostać nałożone dalsze opłaty celne i podatki.


  W przypadku Produktów spersonalizowanych stosujemy stawki malejące w zależności od wielkości zakupu w ramach pojedynczego zamówienia. Koszty dostawy nie są uwzględniane przy obliczaniu podstawy stawek malejących. Ceny określone przy wyborze formatów na Witrynach są najwyższymi cenami - Użytkownik musi wybrać format, aby poznać cenę obowiązującą w zależności od wielkości zamówienia.


  Nasze koszty dostawy są indeksowane w zależności od kwoty zamówienia, wybranej metody dostawy (standardowa lub ekspresowa, patrz artykuł 6.2), miejsca dostawy, temperatury zewnętrznej (w przypadku wysokiej temperatury, w celu zachowania najwyższej jakości Produktów spersonalizowanych podczas ich transportu wykorzystywane jest opakowanie izotermiczne pociągające za sobą dodatkowe koszty) i/lub ciężaru oraz objętości przesyłki. Koszty te są przekazywane Użytkownikowi w chwili finalizacji jego zamówienia. Aby zobaczyć obowiązujące koszty dostawy, należy kliknąć tutaj.


  Nasza firma zastrzega sobie prawo zmodyfikowania cen swoich produktów w dowolnej chwili. Cena mająca zastosowanie do zamówienia Użytkownika to cena obowiązująca w momencie zatwierdzenia przez niego zamówienia w sposób określony na Witrynie, na której składa zamówienie.

  5. Płatność

  Zamówione przez Użytkownika Produkty spersonalizowane są wytwarzane dopiero po prawidłowym uiszczeniu pełnej płatności za zamówienie.

  5.1. Warunki płatności

  Metody płatności są proponowane w zależności od adresu do fakturowania podanego podczas składania zamówienia na Witrynie. Akceptowane metody płatności są następujące:

  Adres do fakturowania Klienci indywidualni
  Klienci biznesowi
  Adres do fakturowania we Francji Karta płatnicza (Carte Bleue®, MasterCard®, Maestro®, i VISA®) i Paypal Karta płatnicza (Carte Bleue®, MasterCard®, Maestro®, i VISA®) Paypal i Przelew bankowy
  Adres do fakturowania w Wielkiej Brytanii Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) i Paypal Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Przelew bankowy
  Adres rozliczeniowy w Irlandi Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) i Paypal Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Przelew bankowy
  Adres rozliczeniowy w Danii Karta płatnicza (MasterCard®, VISADankort® i VISA®) i Paypal Karta płatnicza (MasterCard®, VISADankort® i VISA®) i Przelew bankowy
  Adres do fakturowania w Belgii Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Sofort Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Sofort, Paypal i Przelew bankowy
  Adres do fakturowania we Włoszech Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) i Paypal Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Przelew bankowy
  Adres do fakturowania in Spain Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) i Paypal Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Przelew bankowy
  Adres do fakturowania w Niemczech Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Sofort Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Przelew bankowy
  Adres do fakturowania w Holandi Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Sofort, Ideal i Paypal Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Sofort, Ideal i Przelew bankowy
  Adres do fakturowania w Austrii Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Sofort Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Sofort, Paypal i Przelew bankowy
  Adres do fakturowania w Polsce Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) i Paypal Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Przelew bankowy
  Adres do fakturowania w Szwajcarii Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Sofort Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Sofort, Paypal i Przelew bankowy
  Adres do fakturowania w Luksemburgu Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) i Paypal Karta płatnicza (Maestro®, MasterCard® i VISA®) Paypal i Przelew bankowy

  W przypadku Klientów biznesowych, płatność kartą płatniczą nie jest akceptowana w razie składania zamówienia telefonicznie.


  5.2. Transakcje zabezpieczone

  W celu ochrony danych osobowych i bankowych, wszystkie transakcje dokonywane na Witrynach są zabezpieczone i szyfrowane za pośrednictwem systemu SSL, a następnie obsługiwane przez naszego partnera finansowego. Dane Użytkownika nie są przesyłane przez Witryny w jakikolwiek inny sposób, dostęp do tych informacji ma jedynie bank partnerski naszych Witryn oraz strony trzecie obsługujące proces płatności.

  5.3. Faktura

  Jeśli Użytkownik utworzył konto, jego faktura jest dostępna na Witrynach w sekcji „Moje konto / moje zamówienia / wydrukuj fakturę", natychmiast po potwierdzeniu zamówienia.


  Jeśli Użytkownik nie utworzył konta, jego faktura jest dostępna w formacie pdf natychmiast po potwierdzeniu zamówienia.

  6. Dostawa
  6.1. Adres dostawy

  W przypadku złożenia zamówienia na Witrynie www.mymms.co.uk, dostawa Produktów może zostać przeprowadzona na terenie Wielkiej Brytanii (w tym Irlandii Północnej), z wyłączeniem wysp Jersey, Guernsey i Man.


  W przypadku złożenia zamówienia na innej Witrynie, dostawa Produktów może zostać przeprowadzona na terenie:


  • Francji kontynentalnej (wraz z Korsyką),
  • Szwajcarii,
  • Niemiec,
  • Hiszpanii (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich),
  • Włoch (z wyłączeniem regionu San Marino),
  • Holandii,
  • Belgii,
  • Austrii,
  • Polski,
  • Luksemburga,
  • Irlandii,

  Niektóre Produkty niespersonalizowane mogą być dostarczone jedynie do niektórych krajów. Jest to wówczas wyraźnie określone na Witrynie.


  W razie złożenia na Witrynie krajowej zamówienia, które ma zostać dostarczone do innego kraju, ceny Produktów mogą ulec zmianie w chwili potwierdzenia koszyka. Użytkownik zostanie o tym poinformowany przed potwierdzeniem jego zamówienia.


  Produkty są dostarczane na adres dostawy podany podczas składania zamówienia. Może on być inny niż adres do fakturowania. Informacje dotyczące wysyłki lub fakturowania zamówienia mogą zostać zmodyfikowane pod warunkiem, że status zamówienia nie wskazuje „wysłane" - w tym celu należy zadzwonić na numery określone w artykule 1 niniejszych Warunków i podać swój numer zamówienia.


  6.2. Metody i terminy dostawy
  6.2.1. Dostępne są dwie metody dostawy:
  • Dostawa standardowa: w przypadku tej metody dostawy maksymalny czas między złożeniem zamówienia a odbiorem przesyłki wynosi 9 dni roboczych;

  • W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku produktów w opakowaniach Minibag, woreczkach 10g, puszkach metalowych 20g i woreczkach 40g ze spersonalizowaną kartą, które są oferowane do sprzedaży wyłącznie Klientom biznesowym, obowiązujące terminy dostawy standardowej są następujące:


  • Dostawa ekspresowa: w przypadku tej metody dostawy, czas między złożeniem zamówienia a odbiorem przesyłki wynosi 2 dni robocze, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • Użytkownik sfinalizował swoje zamówienie przed godziną 10:00;

   Jego zamówienie jest jednym ze 150 pierwszych zamówień;

   Miejsce dostawy określone przez Użytkownika jest dostępne w terminie 2 dni.


   Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, dostawa zostanie zrealizowana w terminie 3 dni roboczych.


   Uściśla się, że dostawa ekspresowa nie jest dostępna:


   dla zamówień o wartości powyżej 400 GBP brutto dostarczanych na terenie Wielkiej Brytanii i 500 EUR brutto dla zamówień dostarczanych w innych krajach;

   w przypadku produktów w opakowaniach Minibag, woreczkach 10g, puszkach 20g i woreczkach 40g ze spersonalizowaną kartą, oferowanych do sprzedaży Klientom biznesowym.


   Opcja „dostawy ekspresowej" może również być niedostępna w niektóre dni w okresie letnim, w celu zagwarantowania najwyższej jakości Produktów


   Użytkownik zostanie poinformowany o dostępności metody dostawy ekspresowej i maksymalnym terminie dostawy, jeśli wybierze tę opcję przed sfinalizowaniem zamówienia.


   6.2.2. Uściśla się, że we Francji dostawy nie są realizowane w niedziele lub święta. W innych krajach dostawy nie są realizowane w soboty, niedziele i święta.


   6.2.3. Jeśli Produkty należące do pojedynczego zamówienia są pakowane w kilka opakowań, będą one wysyłane jednocześnie, ale mogą być dostarczone osobno, w zależności od naszego przewoźnika.


  6.3. Nieprzestrzeganie terminów dostawy

  Terminy określone powyżej obowiązują w odniesieniu do dostaw realizowanych przez naszego przewoźnika. Nasza firma zobowiązuje się do zwrotu Użytkownikowi kosztów transportu w odniesieniu do każdej dostawy w terminie wykraczającym poza datę wskazaną na Witrynie, na której złożył zamówienie
  Zobowiązanie to nie stanowi jednak żadnego uszczerbku dla obowiązywania artykułów L. 216-1 i następnych francuskiego Kodeksu Konsumenckiego lub - w stosownych przypadkach - równoważnych przepisów obowiązujących w kraju Użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami francuskimi, w przypadku nieprzestrzegania przez naszą firmę terminów dostawy Produktów, Użytkownik może, za pośrednictwem wniosku przesłanego w postaci pisemnej, żądać dostarczenia Produktów, a w przypadku braku odpowiedzi ze strony naszej firmy, anulować swoje zamówienie i otrzymać zwrot całości zapłaconych kwot. Użytkownik może również natychmiast anulować swoje zamówienie i otrzymać zwrot całości zapłaconych kwot, jeśli spełniony będzie jeden z następujących warunków:


  • Nasza firma odmówiła realizacji dostawy Produktów;
  • Terminowa dostawa była dla Użytkownika niezbędna (biorąc pod uwagę istotne okoliczności, które były znane w momencie składania zamówienia);
  • Przed przyjęciem zamówienia przez naszą firmę Użytkownik poinformował nas, że terminowa dostawa jest dla niego niezbędna (o ile nie było to oczywiste na podstawie okoliczności lub charakteru zamówienia).

  Niemniej, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności i transakcja sprzedaży nie może zostać anulowana, jeśli nieprzestrzeganie określonych na Witrynie terminów dostawy zostało spowodowane przez:

  • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień artykułu 8 niniejszych Warunków i/lub wymagań technicznych określonych na Witrynie;
  • podania przez Użytkownika nieprawidłowego lub niedokładnego adresu dostawy (informacje brakujące lub błędne).

  W takich przypadkach nie zostanie wypłacone żadne odszkodowanie.

  6.4. Nieobecność w dniu dostawy

  Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail o dacie wysyłki jego zamówienia. Wiadomość ta będzie zawierać link do strony internetowej naszego przewoźnika, na której można śledzić status dostawy.


  W przypadku nieobecności podczas dostawy przesyłki, Użytkownik zostanie poinformowany o alternatywnych warunkach dostawy za pośrednictwem notatki informacyjnej pozostawionej pod jego adresem, pocztą e-mail lub w wiadomości SMS.


  Przypominamy, że zamówienie nie może być umieszczone w skrzynce pocztowej, aby zapewnić jakość naszych produktów.

  6.5. Kontrola Produktów

  Zdecydowanie zachęcamy do przeprowadzenia pełnej kontroli swoich Produktów podczas ich odbioru i wpisania wszelkich zastrzeżeń na formularzu dostawy, w szczególności w przypadku uszkodzenia Produktów lub ich niezgodności ze złożonym zamówieniem. W przypadku wadliwej dostawy, prosimy również o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta i i zgłoszenie zastrzeżeń do firmy przewoźnika w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania Produktów.

  7. Gwarancje prawne
  7.1. Gwarancje prawne obowiązujące w odniesieniu do Klientów indywidualnych

  W przypadku złożenia zamówienia na jednej z Witryn jako Klient indywidualny, Użytkownik korzysta z gwarancji prawnej dotyczącej zgodności, określonej postanowieniami artykułu L. 217-4 i następnych francuskiego Kodeksu Konsumenckiego oraz gwarancji dotyczącej wad ukrytych na warunkach określonych w artykule 1641 i następnych francuskiego Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tymi postanowieniami, dostarczone Produkty muszą być zgodne ze specyfiką zamówienia i wolne od wad. Jeśli w Twoim kraju obowiązują korzystniejsze przepisy, możesz z nich skorzystać.


  Aby skorzystać z gwarancji wymienionych powyżej lub równoważnych gwarancji obowiązujących w kraju Użytkownika, po otrzymaniu zamówienia musi On skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta, który wskaże mu treść i warunki obowiązywania tych gwarancji, jak również kroki, które należy podjąć, aby z nich skorzystać.


  Działem Dział Obsługi Klienta poprosi Użytkownika również o odesłanie naszej firmie jego pierwotnego zamówienia. Użytkownik otrzyma pocztą e-mail list przewozowy, który powinien umieścić na swojej przesyłce. Koszty zwrotu ponosi nasza firma. Żadne zwroty dokonywane z własnej inicjatywy, które nie zostały zatwierdzone przez nasz Dział Obsługi Klienta nie będą akceptowane.

  7.2. Gwarancje prawne obowiązujące w odniesieniu do Klientów biznesowych

  W przypadku złożenia zamówienia na jednej z Witryn jako Klient biznesowy, Użytkownik korzysta z gwarancji prawnych obowiązujących w ramach relacji między podmiotami gospodarczymi.

  8. Zobowiązania Użytkownika

  Zamawiając Produkty na Witrynie, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

  a. Dysponuje zdolnością prawną do zawierania umów lub podpisanym przez rodziców zezwoleniem umożliwiającym mu dokonanie zakupu na Witrynach; b. Zamawia Produkty wyłącznie do swojego użytku osobistego. Zobowiązuje się, że nie będzie wprowadzał do obrotu, odsprzedawał ani prowadził dystrybucji Produktów w żaden sposób; c. Nie będzie przesyłać żadnych Treści spersonalizowanych „budzących zastrzeżenia". Termin „budzące zastrzeżenia" obejmuje wszelkiego rodzaju treści nieprzyzwoite, zniesławiające, obraźliwe, pornograficzne, o jednoznacznie seksualnym charakterze, niezgodne z obowiązującym prawem, dyskryminujące lub obrażające ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, bądź preferencje seksualne, a także wszelkie treści, które mogą być uważane za napastliwe, obraźliwe, groźne, szkodliwe, wulgarne, obsceniczne lub agresywne, które mogłyby stanowić naruszenie prawa do prywatności, w tym prawa dotyczącego wizerunku i poszanowania życia prywatnego przysługującego każdej osobie fizycznej, a także swobód obywatelskich, stanowiących niepełną lub fałszywą reprezentację faktów lub mowę nienawiści, jak również zachęcające w jakikolwiek sposób do łamania prawa, lub które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe z jakichkolwiek innych powodów; d. Użytkownik nie może przesyłać żadnych Treści spersonalizowanych naruszających prawa własności osób trzecich, w szczególności takich jak prawa własności intelektualnej. Użytkownik udziela naszej firmie gwarancji dotyczącej jakichkolwiek środków zaradczych i roszczeń osób trzecich w odniesieniu do takich treści, zgodnie z postanowieniami artykułu 9 niniejszych Warunków; e. Użytkownik nie może przesyłać żadnych Treści niestandardowych, które miałyby jakiekolwiek konotacje polityczne i/lub mogłyby być związane z kandydatem startującym w wyborach lub z jakąkolwiek partią polityczną. My M&M'S® - jako marka krajowa przeznaczona dla szerokiej publiczności - nie może i nie chce być uważana za wsparcie jakiejkolwiek partii politycznej lub kandydata do wyborów.

  9. Ograniczenie odpowiedzialności

  Nasza firma nie może zostać pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdyby niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie jednego lub więcej obowiązków określonych w niniejszych Warunkach lub przewidzianych przez obowiązujące przepisy byłoby spowodowane:

  • przez Użytkownika: bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszych Warunków, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku ewentualnych błędów ortograficznych lub innych, które może popełnić Użytkownik wprowadzając swoje Treści niestandardowe na Witrynach;
  • niemożliwymi do przewidzenia i zapobieżenia działaniami strony trzeciej;
  • wystąpieniem przypadku siły wyższej, na przykład takiego jak strajk generalny, klęska żywiołowa lub pożar.

  Produkty są przedstawione na Witrynach jedynie w celach informacyjnych. Pomimo iż staramy się zapewnić, że kolory i obrazy będą wyświetlane z dużą precyzją, nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów i obrazów na komputerze Użytkownika będzie dokładnie odzwierciedlać rzeczywiste kolory produktów. Kolory i wygląd Produktów otrzymanych przez Użytkownika mogą więc nieco różnić się od przedstawionych na Witrynach.


  Nasza firma nie może zostać pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie niedogodności lub szkody związane z korzystaniem z sieci internetowej, w szczególności przerwanie dostępności usługi, włamanie z zewnątrz lub obecność wirusów komputerowych, chyba że te niedogodności lub szkody wynikają z naszej winy.

  10. Prawa własności Intelektualnej
  10.1 Treść spersonalizowana

  Użytkownik upoważnia naszą firmę do korzystania z Treści spersonalizowanych, które mają zostać wydrukowane na Produktach, na wszystkich stronach Witryn, na wyłączne potrzeby komunikacji zewnętrznej naszej firmy, w celu umożliwienia nam przedstawiania innym naszym klientom praktycznych przykładów Treści spersonalizowanych.


  Powyższe upoważnienie jest udzielane bezpłatnie w odniesieniu do całego świata i na cały okres ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej. W związku z powyższym, Użytkownik udziela nam gwarancji dotyczącej bezproblemowego korzystania z wyżej wymienionych Treści spersonalizowanych na warunkach określonych w artykule 8 niniejszych Warunków.


  10.2. Elementy Witryn

  Wszystkie elementy Witryn, zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, w tym ich technologie, są chronione prawem autorskim dotyczącym znaków towarowych lub patentów. Stanowią one wyłączną własność naszej firmy. Jakiekolwiek powielanie lub reprezentowanie elementów Witryn w całości lub w części stanowi ich podrabianie, które może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną i karną jej autora. Umieszczenie linku hipertekstowego do jednej z Witryn za pomocą techniki znanej jako „framing" lub „głębokie linkowanie" jest całkowicie zabronione.


  11. Odszkodowanie

  Użytkownik zobowiązuje się udzielić pomocy i zapłaty odszkodowania (obejmującego także koszty prawne i honoraria adwokackie) naszej firmie, jak również naszym przedstawicielom, pracownikom lub partnerom, w odniesieniu do wszelkich roszczeń, odszkodowań, szkód, koszów i wydatków (obejmujących także koszty prawne i honoraria adwokackie) wynikających z naruszenia w jakikolwiek sposób przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę korzystającą z jego konta, zobowiązań i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach.


  12. Mediacja, rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

  Strony uzgadniają, że niniejsze Warunki podlegają prawu francuskiemu, z zastrzeżeniem korzystniejszych przepisów mających zastosowanie względem Ciebie w Twoim kraju.


  Przypomina się, że w przypadku złożenia zamówienia na jednej z Witryn jako Klient indywidualny, zgodnie z artykułem L. 211-3 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego lub - w stosownych przypadkach - z równoważnymi przepisami obowiązującymi w kraju Użytkownika, w przypadku sporu Użytkownik może skorzystać z procedury mediacji konsumenckiej, o której mowa w artykule L. 611-1 i następnych francuskiego Kodeksu Konsumenckiego lub - w stosownych przypadkach - w równoważnych przepisach obowiązujących w kraju Użytkownika. Nasza firma korzysta z usług mediacyjnych Medicys - 0033 (0)1 49 70 15 93 - [email protected]. Wszelkie reklamacje związane z obowiązywaniem niniejszych Warunków lub korzystaniem z Witryn mogą również być kierowane do naszego Działu Obsługi Klienta.


  Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, dostępną pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/customers/odr/. Aby zwrócić naszą uwagę na jakikolwiek konkretny temat, należy skontaktować się z naszą firmą pod jednym z adresów e-mail określonych w artykule 1 niniejszych Warunków.